ببخشید یکم دیر شد ....

این مدت وقت نکردم بزارم ولی از این به بعد زود زود میذارم

مرسی از توجهتون 

_________________________________________

با صدای باز شدن در مریم سرش رو بلند کرد . می دونست کانگ جونه . کانگ جون در حالیکه قدمهاش رو می کشید مستقیم به سمت پله ها راهی شد .

-          کانگ جون !!

کانگ جون به سمت مریم برگشت . خستگی از چشماش مشخص بود

-          خوبی پسرم ؟

-          فقط خستم

-          اتفاقی افتاده

-          نه . فقط می خوام یکم بخوابم . شب بخیر

منبع : داستان های دابل اسی من |داستان دابل اسی دبیرستان ما ( قسمت بیست و ششم )
برچسب ها :           ,کانگ